Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Kolorowy pasek

Kontrole przeprowadzone w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu

 


Kontrole przeprowadzone w Zarządzie Dróg Powiatowych

 

LP.

Data kontroli

Stanowisko służbowe osoby kontrolującej

 

Przedmiot kontroli

1

od 17.06.2011

do 01.07.2011

 

Michalina Kowalewska, główny specjalista w oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych, Paula Nowaczyńska, inspektor w oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych, Marcin Oleszczuk, główny specjalista w oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych UMWW.

Sprawdzenie dokumentów dot. Projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań-Bolechowo odc. od mostu nad rzeką Warty do skrzyżowania z drogą wojewodzką nr 196" dofinansowanego z Euro­pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielko­polskiego Regionalnego Pro­gramu Operacyjnego na lata 2001-2013.

2

od 06.10.2011

do 06.10.2011

 

Anna Bresińska, asystent w oddziale Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Kontrola pomieszczeń admi­nistracyjno-biurowych w Poz­naniu, przy ul. Zielonej 8 oraz na obwodzie drogowym w Zamy­słowie.

3

od 21.11.2011

do 21.02.2012

Edyta Tomczak, inspektor kontroli skarbowej Michał Celiński-Myszaw, st. referendarz Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu.

Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2009 roku.

     4

od 12.12.2012

do 11.01.2013

Michał Suchanek, starszy specjalista, Włodzimierz Kasprzycki starszy specjalista Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Kontrola zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko. Etap III" realizowanego w ramach NPPDL 2012-2015.
    5

od 17.12.2012

do 19.12.2012

Magdalena Ostrowska biegły rewident, Ewa Piotrowska audytor wewnętrzny Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe sp. z o.o.  Badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok
    6

od 08.04.2013

do 12.06.2013

Iwona Giczela - audytor wewnętrzny Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ocena kontroli zarządczej w zakresie funkcjonowania systemu wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem dróg oraz ustalanie i egzekwowanie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu.
7

od 26.11.2013

do 20.12.2013

Dr inż. Bogdan Chojancki, główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ochrona środowiska (ochrona wód).
8

od 27.11.2013

do 24.03.2014

Karolina Majchrzak, z-ca Dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Renata Kosmatka, główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli, Tomasz Sobkowiak, młodszy referent Wydziału Audytu i Kontroli. Ustalenie i przestrzeganie procedur kontroli finansowej w jednostkach budżetowych w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków bieżących.
9

od 29.11.2013

do 29.11.2014

Paweł Kurosz, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Realizacja nałożonych zadań obronnych.
10

od 17.02.2014

do 22.02.2014

Michał Suchanek, Inspektor Wojewódzki Wydziału Kontroli Prawnej i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Włodzimierz Kasprzycki, Inspektor Wojewódzki w Wydziale Kontroli Prawnej i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Kontrola zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P - ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ul. Zespołowej do ul. Laskowskiej wraz z usunięciem kolizji kabli: telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego oraz remont chodników od parkingu przy kościele do ul. Zespołowej i od ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej w ramach NPPDL.
11

od 16.05.2014

do 16.05.2014

Daria Noszczyńska, młodszy asystent, Katarzyna Kucharczyk, młodszy asystent Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu. Kontrola w zakresie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, narażania pracowników na hałas i drgania mechaniczne oraz stosowania na terenie zakładu substancji chemicznych i ich mieszanin.  
12

od 18.11.2014

do 28.11.2014

Lucyna Jankowska, audytor wewnętrzny Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Mariusz Strzyżewski audytor wewnętrzny, Agnieszka Wogórka-Hyczko, inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Czynności sprawdzające realizacji rekomendacji zadania. Ocena kontroli zarządczej, systemy wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń, egzekwowanie opłat.
13

od 05.12 2014

do 05.12.2014

Magdalena Ostrowska audytor, Ewa Piotrowska audytor Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe w Poznaniu  Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok.
14

od 15.04.2015

do 08.05 2015

Lucyna Jankowska dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Renata Kosmatka główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Tomasz Sobkowiak podinspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Kontrola w zakresie prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego, w tym ujęcie i likwidacja składników majątku trwałego, prowadzenie okresowych inwentaryzacji oraz sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
15

od 18.05.2015

do 14.08.2015

Piotr Białka, głowny specjalista kontroli Państwowej Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Poznaniu.

 

Przeciwdziałanie niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych. Ocena stanów faktycznych pod względem legalności, gospodarności i rzetelności dotyczących: monitorowania przez zarządców dróg samorządowych (niszczenia) dróg lokalnych, egzekwowania przez zarządców dróg samorządowych od inwestorów i wykonawców odcinków autostrad i dróg ekspresowych naprawy zniszczeń i uszkodzeń.
16

od 15.03.2016

do 13.04.2016

Anna Banachowska, Magdalena Grubczak, inspektorzy kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, Wydział Kontroli Płatników Składek.

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczenia z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowości i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

17

     15.06.2016

Bogdan Chojnacki, Główny Specjalista, Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kontrola rozbudowy drogi 2424P Rokietnica-Poznań ul. Kierskiej (na odc. od ulicy Leśnej do ulicy Altanowej) - przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.

18

od 27.06.2016

do 12.07.2016

Lucyna Jankowska dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Renata Kosmatka główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Agnieszka Wogórka-Hyczko, inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Tomasz Sobkowiak podinspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Konrola w zakresie gospodarki kasowej i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczen Socjalnych.
19

od 11.10.2016

do 21.10.2016

Violetta Wesołek, zastępca dyrektora Wydziału Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Renata Kosmatka główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego  Poznaniu Kontrola doraźna w zakresie prawidłowego planowania środków budżetowych na wynagrodzenia osobowe oraz ich pochodne na 2017 r.
 20 15.02.2018

Komisja rewizyjna: Józef Czerniawski, Marek Pietrzyński, Andrzej Strażyński, Seweryn Waligóra, Zbigniew Tomaszewski

Zespół Kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu - Kontrola inwestycji drogowej realizowanej w roku 2017 z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - ul. Grunwaldzka w miejscowości Plewiska, gm. Komorniki.

21 21.02.2018 Anna Dziurdzia - Młodszy Asystent Oddziału higieny Pracy WSSE w Poznaniu, Dobrawa Matylla - Starszy Asystent Oddziąłu Higieny Pracy WSSE w Poznaniu

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - kontrola w zakresie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, narażania pracowników na hałas i drgania mechaniczne oraz stosowania na terenie zakładu substancji chemicznych i ich mieszanin.

22

od 26.02.2018 

do 05.03.2018

Starszy Inspektor Pracy Specjalista Elżbieta AdamskaStarszy Inspektor Pracy Specjalista Elżbieta Adamska

Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pacy Okręgowego Inspektoratu Pracy - przepisy prawa pracy.

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Wozińska
Data utworzenia:2011-12-12 10:28:58
Wprowadził do systemu:Katarzyna Wozińska
Data wprowadzenia:2011-12-12 10:29:12
Opublikował:Katarzyna Wozińska
Data publikacji:2011-12-12 10:30:18
Ostatnia zmiana:2018-05-11 11:55:52
Ilość wyświetleń:13299

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij