Zamknij okno Drukuj dokument

ZDP został powołany z dniem 1 stycznia 1999 r. uchwałą Nr IV/22/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawe utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i działa w szczególności na podstawie poniższych przepisów:

  1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595),
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.   z 2009 r, Nr 157, poz. 1240, ze zmianami),
  3. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j Dz. U. z 2015 r,  poz. 460),
  4. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r, poz. 1137 ze zmianami),
  5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 267). 

Siedzibą ZDP jest miasto Poznań.
ZDP zakresem swego działania obejmuje obszar administracyjny powiatu poznańskiego.
ZDP jest jednostką budżetową i powiatową jednostką organiazacyjną , przy pomocy której:


Działalność gospodarcza dla realizacji zadań, określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2013 r,  poz. 260) i statucie, może być prowadzona przez ZDP w formach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U.  z 2009 r, Nr 157, poz. 1240, ze zmianami).

 

Metadane

Źródło informacji:Beata Rosadzińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Rosadzińska
Data wprowadzenia:2008-07-09 13:40:22
Opublikował:Beata Rosadzińska
Data publikacji:2008-07-09 13:40:52
Ostatnia zmiana:2016-06-09 11:43:02
Ilość wyświetleń:23054