Zamknij okno Drukuj dokument

Dyrektor
mgr inż. Marek Borowczak
tel. 61 859-34-30


Zastępca Dyrektora ds. utrzymania
mgr inż. Leszek Garwacki
tel. 61 859-34-30
 

Zastępca Dyrektora ds. inwestycyjnych
mgr inż. Marek Bereżecki
tel. 61 859-34-30


Główny Księgowy
mgr Radosław Kluczyński
tel. 61 859-34-30Dyrektor kieruje całokształtem pracy ZDP w Poznaniu, reprezentuje go na zewnątrz, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Poznańskiego. Do dokonywania czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu Poznańskiego.

Zakres działań Dyrektora obejmuje m.in:

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZDP w Poznaniu,
 2. ustalanie organizacji wewnętrznej ZDP w Poznaniu,
 3. składanie w imieniu ZDP w Poznaniu oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych,
 4. podejmowanie ostatecznych decyzji w zakresie całokształtu spraw związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych.


Zastępcy Dyrektora ds. utrzymania:

 1. sprawuje bezpośredni  nadzór, kontroluje działania i odpowiada za wyniki pracy podległych mu pracowników,
 2. opiniuje oraz wstępnie akceptuje sprawy zastrzeżone do ostatecznej akceptacji Dyrektora,
 3. kieruje, koordynuje, sprawuje bieżący nadzór i kontrolę nad realizacją zadań w zakresie remontów bieżących, utrzymania dróg i obiektów inżynierskich,
 4. sprawuje kontrolę nadzoru technicznego nad prawidłowym przebiegiem realizowanych zadań wraz z przygotowaniem materiałów do odbioru technicznego.

 

Zastępcy Dyrektora ds. inwestycyjnych:

 1. sprawuje bezpośredni  nadzór, kontroluje działania i opowiada za wyniki pracy podległych mu pracowników,
 2. opiniuje oraz wstępnie akceptuje sprawy zastrzeżone do ostatecznej akceptacji Dyrektora,
 3. kieruje, koordynuje, sprawuje bieżący nadzór i kontrolę nad przygotowaniem dokumentacyjnym zadań i ich realizacją w zakresie inwestycji i remontów dróg oraz obiektów inżynierskich,
 4. sprawuje kontrolę nadzoru technicznego nad prawidłowym przebiegiem realizowanych zadań wraz z przygotowaniem materiałów do odbioru technicznego.

 

Głównego Księgowego:

 1. prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość ZDP w Poznaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. opiniuje oraz wstępnie akceptuje sprawy dotyczące gospodarki finansowej, zastrzeżone do ostatecznej decyzji Dyrektora,
 3. sprawuje nadzór nad wypełnianiem obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych  i ustawy o rachunkowości przez podległych mu pracowników,
 4. przygotowuje projekty planów finansowych oraz ich zmian i prowadzi bieżąca kontrolę ich realizacji, zabezpiecza środki na realizację planowanych zadań,
 5. przestrzega zasad racjonalnego wydatkowania środków publicznych tj. w sposób celowy, oszczędny i rzetelny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

 

Metadane

Źródło informacji:Beata Rosadzińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Rosadzińska
Data wprowadzenia:2008-07-09 13:45:00
Opublikował:Beata Rosadzińska
Data publikacji:2008-07-09 13:46:07
Ostatnia zmiana:2015-05-21 11:15:06
Ilość wyświetleń:23528