Usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg   w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie