Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów rosnącyh w pasach dróg powiatowych ZDP Poznań