Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Pobiedziska - Rybitwy na odcinku Latalice - granica powiatu poznańskiego ETAP I km 0+000 do km 0+650