Ponowny wybór oferty na Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie ZDP Poznan - zadanie II