Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Pobiedziska - Rybitwy na odcinku Latalice - granica powiatu poznańskiego , ETAP I km 0+000 do km 0+435

LINK DO DOKUENTACJI

http://pliki.zdp.poznan.pl/Latalice%20II.zip