Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska
w m. Rokietnica- zadanie 8,
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P ul. Szamotulska , odcinek między ul. Kolejową
a ul. Pocztową w m. Rokietnica - zadanie 9

UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert.

LINK DO DOKUMENTACJI

http://pliki.zdp.poznan.pl/Rokietnica%20materia%C5%82y%20przetargowe.zip