Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych. Część: 7, 8, 9.