Sprzedaż drewna (czwarta) pochodzącego z wycinki drzew z 2017 roku - OD Zamysłowo