Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska w m. Rokietnica-zadanie 8                                                                                                                                       Rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P ul. Szamotulska , odcinek między ul. Kolejową
a ul. Pocztową w m. Rokietnica - zadanie 9