Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych. Zadanie 10: Teren gmin: Kórnik, Mosina