Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych. cz.1-4