Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych.  Cz. 3