Remont drogi powiatowej nr 2452P Modrze - Piotrowo na odcinku od końca miejscowości Modrze do granicy powiatu - ETAP I na długości 942mb ( od km 0+000 do km 0+942)

LINK DO DOKUMENTACJI

http://pliki.zdp.poznan.pl/Dokumentacja.zip

LINK DO DOKUMENTACJI PO MODYFIKACJI

http://pliki.zdp.poznan.pl/Dokumentacja-pomodyfikacji28052018.zip

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert!