Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2403P i 2392P z drogą wojewódzka 307 w m. Więckowice , wraz z budową sygnalizacji świetlnej

LINK DO DOKUMENTACJI

http://pliki.zdp.poznan.pl/Dokumentacja.zip