Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych. Zadanie 2. Teren gmin: Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Rokietnica.