Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami. Części: 1-5