Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych. Zadanie 4. Teren gminy Suchy Las.