Przebudowa /rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo. Etap I od km 0+00 do km 2+300