Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2403P i 2392P z drogą wojewódzką 307 w m. Więckowice wraz z budową sygnalizacji świetlnej