Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2401P ul. Pocztowej i Malinowej w Dąbrówce w ramach przebudowy /rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11) odcinek od km 0+000 do km 0+247