Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych. Część 2-4 (ZDP.WO.261.5.36/18)