"Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych".  Część 1. Zadanie 1. Teren gmin: Buk, Stęszew. ZDP.WO.261.5.36/18