Informujemy, że od 6 lipca 2018 roku

 

aktualny Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu jest pod adresem

 

bip.zdp.poznan.pl

 

Ta strona służy jedynie pozostawieniu informacji archiwalnych i nie będzie już aktualizowana.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że poza stroną BIP,

 

ogólne wiadomości o prowadzonej działalności można znaleźć pod adresem

 

www.zdp.poznan.pl

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU
ul. Zielona 8

61-851 Poznań

tel. 61 859-34-30
fax 61 859-34-29

zdp@powiat.poznan.pl *)**)