Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu - Pecna
w miejscowości Pecna  - w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zadanie 6. w ramach Projektu pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I".

UWAGA! MODYFIKACJA SIWZ! 05.07.2018 R.