Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych. ZDP.WO.261.5.37/18