Katarzyna Fertsch

katarzyna.fertsch@zdp.poznan.pl

tel. 61 859 34 64

fax. 61 859 34 29