Informujemy, że od 6 lipca 2018 roku aktualny Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu publikowany jest pod adresem

bip.zdp.poznan.pl.

Dotychczasowa strona służy jedynie pozostawieniu informacji archiwalnych i nie będzie już aktualizowana.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że poza stroną BIP, ogólne wiadomości o prowadzonej działalności można znaleźć pod adresem

www.zdp.poznan.pl.