Przebudowa i  rozbudowa istniejącego budynku magazynowego na cele warsztatowe , budowa magazynu grysu , budowa wiaty wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu Obwodu Drogowego w Zamysłowie

Dokumentacja techniczna do pobrania w poniższych linkach

http://pliki.zdp.poznan.pl/LINK%20-%20Zamys%C5%82owo%20wersja%20III.7z

http://pliki.zdp.poznan.pl/Rysunki%20wersja%20III.7z