Bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu  i Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie