Bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i Obwodów Drogowych W Biskupicach i Zamysłowie