Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Pobiedziska - Rybitwy na odcinku Latalice - granica powiatu poznańskiego , ETAP I km 0+000 do km 0+650

LINK DO DOKUMENTACJI

http://pliki.zdp.poznan.pl/LINK%20dokumentacja%20Latalice.zip