Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo ETAP I od km 0+000 do km 2+300

UWAGA!!

Zmiana terminu składania ofert z dnia 4 kwietnia na 6 kwietnia br.

 

LINK DO DOKUMENTACJI

http://pliki.zdp.poznan.pl/G%C4%85dki%20-%20Szczodrzykowo.%20Etap%20I.zip