Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych. Zadanie 1. Teren gmin: Buk, Stęszew.