Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych ZDP Poznań- zadanie II