Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych ZDP Poznań - Zadanie I